انیمیشن سازیآموزش انیمیشن سازی در موهو

آموزش طراحی آبجکت  ، انیمیت کات اوت در موهو ، انیمیت کارکتر ، ریگ بندی ......

جهت ثبت نام در دوره میتوانید با شماره های موسسه تماس بگیرید

02188341652 /53

09354637055