برگزاری کلاس دوبله و گویندگیدوره کامل دوبله و گویندگی ۱۵ جلسه 
هرهفته یک جلسه
دوبله و گویندگی
هزینه ۲.۷۰۰ بهمراه وام و مدرک

یه دوره کوتاه مدت داریم ماهانه ۵ جلسه هزینش ۵۰۰ هرچقد که خودتون نیاز به اموزش داشته باشین.

insta:30morgh7honar
www.artamoztv.com
 whats up : 09354637055