تخفیف یلداییتخفیف ویژه کلاسهای آموزشگاه سیمرغ 

کلاسهای دوبله ، فن بیان ، گویندگی ، تدوین ، گریم سینمایی و موشنگرافیک

تماس : 09354637055

آدرس : میرزای شیرازی ، کوچه پانزدهم پلاک 44 واحد 2