دوره های گویندگیسرفصله های این دوره شامل :

  • گویندگی و فرق بین اجرای رادیو و تلویزیون
  • تقویت حنجره و تنفس صحیح
  • بیان و ترمیم بیان برای گویندگی
  • گرفتن لکنتهای زبانی

با این دوره هنرجویان مسلط به رفتارهای زیر می شوند:

  • بهبود استرس جمع
  • زبان بدن در گویندگی
  • شیوایی کلام
  • اعتماد به نفس و تاثیر آن در بیان مناسب

مدرس این دوره خانم سمانه صادقی می باشد.

برای ثبت نام می توانید از لینک ثبت نام اقدام نمایید .

یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188312984 تماس بگیرید.