فراخوان تست دوبلهجذب گوینده و دوبلر جهت نمایشهای رادیویی

موسسه فرهنگی هنری "هفت هنر سیمرغ" برگزار میکند.
آموزش و جذب دوبلر جهت تولید نمایشهای رادیویی  در "رادیو سیمرغ"

آموزش شخصیت سازی و حس و بازی
آموزش فن بیان در بازیگری
تقویت حنجره و تنفس صحیح
بیان و ترمیم بیان برای گویندگی و راوی داستان
گرفتن لکنت های زبانی 

   ماندگاری و جاودانگی با بیان و شیوای رسا 

در کنار ما ، مرحله به مرحله ، به رویای جذاب دوبلری و گویندگی برسید
آدرس : هفت تیر.قائم مقام میدان شعاع اول خردمند پلاک ۱۳۵ طبقه اول