فن بیان کودگی ویژه کودکانکلاس فن بیان گویندگی مخصوص کودکان

آموزش مهارت های کلامی

آموزش فن بیان و اعتماد بنفس

آموزش صحیح ادای حروف و کلمات

آموزش شعر خوانی ، متن  خوانی

آموزش بصورت تئوری و عملی در استودیوی صدا 

همراهی با گویندگان بزرگسال در استودیو و ضبط برنامه های رادیویی