کلاس بازیگریدوره آکادمیک کلاسهای بازیگری از کودکان 
✅ اجرای پایان دوره (نمایش) با هنرجویان
✅ معرفی بازیگران برتر به پروژه تصویری و ساخت فیلم با هنرجویان
✅ کارگاه بازیگری و شخصیت پردازی
☑ بازیگری مقابل دوربین 
☑ بداهه سازی و خلاقیت
☑ صدا و بیان
☑ بدن و حرکت

مدرس : خسرو احمدی