کلاس تخصصی موشن گرافیکدوره فوق تخصصی موشن گرافیک
دو ترم
مقدماتی و پیشرفته
هرترم ۱۰ جلسه
هفته ای یک جلسه
هر ترم یک ونیم الی دو ماه طول میکشه
هزینه هر ترم ۲.۹۰۰ بهمراه وام و مدرک
معرفی به شرکتها و موسسات تولید محنوای زیرنظر خودمون پس از پایان دوره جهت استخدام حضوری 
همکاری بصورت دور کاری با خود موسسه (ماهانه پروژه میدیم چندتا)

insta:30morgh7honar
www.artamoztv.com
 whats up : 09354637055